Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie

Informacje o Szkole

Adres:
Skrzydlów
ul. Główna 6a
42-270 Kłomnice

telefon:
34 328 -16 -70

e-mail:
zs_skrzydlow @ o2.pl

IOD

Inspektor Ochrony Danych
mgr inż. Zenon Kubat
kontakt:
zkido@onet.pl

RODO Klauzula

Facebook

Gmina

PROJEKT

WYBIERAM SZKOŁĘ

FUNDACJA

Kuratorium Katowice

Deklaracja zgodności strony www

Deklaracja dostępności

Deklaracja o dostępności GUS

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ

Konsultacje i porady czytelnicze

Drodzy uczniowie i rodzice !

Biblioteka szkolna prowadzi od 25.03.2020 r. konsultacje i porady czytelnicze - czekam na zapytania pod utworzonym dla Waszej wygody emailem: bibliotekarz.112.a@gmail.com
Odsyłam również na stronę internetową szkoły, gdzie na bieżąco będę zamieszczać informacje o ciekawych propozycjach lekturowych, zadaniach do nich, ebookach, audiobookach (z propozycją stron z darmową możliwością ich pobrania, recenzją i opisem ) oraz o proponowanych wirtualnych quizach, grach edukacyjnych i działaniach zachęcających do spędzania czasuz książką.

Dzisiaj przesyłam linki do ciekawych stron i platform:

ZDALNA BIBLIOTEKA

                      BIBLIOTEKA ZDALNIE

Dzisiaj chciałabym zachęcićmłodszych, starszychoraz dorosłychczytelnikówdo korzystania z ciekawych i co ważne darmowych materiałów znajdujących się w Internecie. Polecam strony, gdzie można online albo po ściągnięciu na urządzenie czytać, oglądać i słuchać.

 

Legimi to usługa oferująca dostęp do tysięcy ebooków w ramach abonamentu, zarówno na smartfonach, jak i czytnikach. Z uwagi na zamknięcie szkół serwis przygotował 20 tytułów dedykowanych uczniom w różnym wieku. Każdy może wybrać jedną darmową książkę.

Wystarczy wpisać na stronie Legimi kod czytamy, a następnie zarejestrować się w serwisie Legimi i pobrać aplikację. Po zalogowaniu w niej lektura znajdować się będzie na wirtualnej półce. Kod wykorzystać można do 31 marca, ale książka będzie przypisana do konta bez ograniczeń czasowych.

 

EMPIK PREMIUM BEZPŁATNIE NA 60 DNI

Empik przygotował promocyjny dostęp do bazy 11 tysięcy e-booków i audiobooków dostępnych w ramach aplikacji Empik Go dostępnej na Androida i iPhone’a.

 

Jak skorzystać z promocji?

 1. Na stronie https://www.empik.com/czas-w-domu podaj adres e-mail, na który zostanie przesłany kod.
 2. Otrzymany kod wprowadź na stronie: https://www.empik.com/premium/kupon
 3. Zarejestruj się lub zaloguj (jeżeli masz już tam konto) na empik.com.
 4. Aktywuj usługę Empik Premium.
 5. Pobierz aplikację Empik Go na smartfona i zaloguj się.

Nie jest wymagane podanie danych karty kredytowej i po zakończeniu okresu promocyjnego

użytkownik nie zostanie obciążony opłatami.

 

Czytaj dalej - Cały dokument w załączniku

ZALECENIA I POMOC DLA UCZNIÓW I RODZICÓW W TRAKCIE ZDALNEGO NAUCZANIA

Na podstawie Rozporządzenia MEN
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 – art. 30c Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie informuje:

 

 

 1. Zajęcia z Państwa dzieckiem od dnia 26 marca 2020 r. będą prowadzone w formie elektronicznej.
 2. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli w godzinach zajęć szkolnych (wg tygodniowego rozkładu zajęć tak jak w szkole). Zgodnie z dotychczasowym planem lekcji nauczyciele będą dostępni online.
 3. Nauczyciele będą prowadzili zajęcia z wykorzystaniem komunikatorów, poczty elektronicznej i innych form ustalonych z klasą.
 4. Każdy z nauczycieli będzie zadawał pracę do samodzielnego wykonania przez ucznia. Prosimy o kontrolowanie czy Państwa córka/ syn wykonują te zadania.
 5. Sposób oceniania będzie dostosowany do zaistniałej sytuacji, informacje o uzyskanych ocenach będą przekazywane zwrotnie z użyciem wcześniej wskazanych form komunikacji. Wszelkie prace zadawane będą dostosowane do zdalnego nauczania i możliwości technologicznych poszczególnych uczniów.
 6. Zajęcia będą:

INFORMACJA DLA RODZICÓW I UCZNIÓW DOTYCZĄCA ZDALNEGO NAUCZANIA

Informacje dla uczniów, rodziców o kształceniu na odległość.

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

 

            W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka będzie realizowana na odległość.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dn. 20 marca 2020r. (Dz.U. 2020 poz.493) w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałania i zwalczaniem COVID-19

informujemy, że:

            Od 25 marca 2020 r. nauka odbywać się będzie według zmodyfikowanych planów nauczania i planów lekcji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia zdalnego.

Nauczyciele za pośrednictwem wychowawców (w ustalonym czasie) bądź bezpośrednio będą przesyłać uczniom instrukcje i materiały, podawać tematykę zajęć, formy zadań i ćwiczeń (szczegółowe instrukcje, które pozwolą na samodzielną pracę).

 

Zachęcamy także uczniów do korzystania z bezpłatnych platform z materiałami edukacyjnymi, odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania.


Pamiętając o tym trzymamy się zasad:.


1. Zadania i materiał dawkowane będą racjonalnie, z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych uczniów, higieny pracy, proporcjonalnie do ilości godzin wynikających z planu lekcji dla danej klasy.

2. Prosimy uczniów i rodziców o systematyczne sprawdzanie informacji przesyłanych przez wychowawców na pocztę elektroniczną oraz inne komunikatory.

 

3. Pedagog, logopeda, bibliotekarz, mając na uwadze wspieranie procesu zdalnego nauczania, pomoc uczniom z trudnościami, ustalą z uczniami/ rodzicami formy i czas współpracy, konsultacji.

 

4. Konsultacje odbywać się będą za pomocą komunikatorów w godzinach ustalonych z nauczycielami i wychowawcą.

Informujemy, że zadania i ćwiczenia wykonywane przez uczniów będą podlegać ocenianiu bieżącemu zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania. Rodzice i uczniowie otrzymają informację zwrotną od nauczyciela dotyczącą postępów ucznia w nauce

 

Pytania, opinie i sugestie można przekazywać poprzez pocztę szkoły. zs_skrzydlow@o2.pl


Dziękujemy Państwu za dotychczasowe zaangażowanie i zainteresowanie edukacją dzieci. Liczymy na dalszą współpracę z Państwem i zrozumienie.


O wszelkich zmianach związanych ze zdalnym nauczaniem uczniów będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie
Olga Gonera

Pismo w załączniku

Powtóki do egzaminu 8-klasisty przygotowane przez OKE Jaworzno

Aktualności

 

Od 16 do 25 marca, w dni powszednie Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów na stronie https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/.

 

Zestawy zadań, które możecie wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty. W każdym zestawie znajdują się zadania z:

- języka polskiego, zorganizowane według lektur obowiązkowych z klasy VII i VIII,

- matematyki, zorganizowane według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej z matematyki dla klasy VII i VIII

- języka angielskiego, zorganizowane według kluczowych umiejętności.

 

Zadania będą publikowane codziennie ok. godz. 9:00, natomiast rozwiązania do nich –ok. godz. 15:00. Przez pierwsze dwa dni w  każdym zestawie – oprócz samych zadań – znajdziecie kilka wskazówek na temat tego, jak je rozwiązywać oraz wyjaśnienia dotyczące odpowiedzi poprawnych i niepoprawnych w zadaniach zamkniętych, a także przykładowe rozwiązania zadań otwartych

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Aktualności

W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach prosimy rodziców i opiekunów dzieci biorących udział w rekrutacji do oddziału przedszkolnego do Szkoły Podstawowej
im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie, aby składali wnioski o przyjęcie za pośrednictwem mediów elektronicznych.

 

Wypełnione i podpisane wnioski można przesyłać w formie skanów lub fotografii na adres  zs_skrzydlow@o2.pl  

 

Dyrektor Olga Gonera

 

Zdalne nauczanie - przydatne linki dla uczniów i rodziców

Aktualności

Związku z panującą sytuacją zachęcamy dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;

Dodatkowo pod linkiem https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje

umieszczone zostały tematy na każdy dzień i dla każdego przedmiotu, a także propozycje materiałów, na bazie których można zdalnie poprowadzić zajęcia dla uczniów szkół podstawowych.

Materiały edukacyjne – polecane platformy, strony i serwisy internetowe

 1. Epodreczniki.pl
 2. Portal wiedzy dla nauczycieli
 3. Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i komisji okręgowych
 4. Podręcznik internetowy „Włącz Polskę!”
 5. Portal lektury.gov.pl
 6. Strona Centrum Nauki Kopernik
 7. Portale edukacyjne IPN: Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej i Serwis IPN Przystanek historia
 8. Strona Krajowego Biura Programu eTwinning
 9. Serwis Ninateka
 10. Serwis Muzykoteka Szkolna
 11. Biblioteka Cyfrowa Polona
 12. Biblioteka Cyfrowa Ośrodka Rozwoju Edukacji
 13. Serwis Telewizji Polskiej
 14. Serwis Polskie Radio Dzieciom

Więcej szczegółów dotyczących wybranych metod zdalnej nauki można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDATYCZNO-WYCHOWAWCZYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Drodzy Rodzice!

 
Informujemy, że w związku z decyzją premiera Mateusza Morawieckiego o zamknięciu wszystkich placówek edukacyjnych w Polsce w celu zminimalizowania ryzyka rozwoju epidemii koronawirusa, nasza szkoła w dniach
12 i 13 marca 2020 r. będzie prowadziła tylko zajęcia opiekuńcze
dla uczniów, którzy w tym czasie nie będą mieli zapewnionej opieki przez rodziców. Natomiast w dniach 16-25 marca 2020 r. placówka będzie zamknięta.
Prosimy rodziców, aby w tym czasie dzieci przebywały w domu, stosując wszelkie zasady ostrożności.


Więcej informacji dostępne są na stronie MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej w Skrzydlowie

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA - KORONAWIRUS

Szanowni Państwo!

W związku z pojawiającymi sie w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa przypominamy o zasadach profilaktyki zdrowotnej:

* częste i dokładne mycie rąk
* ochrona podczas kaszlu i kichania
* unikanie dotykania oczu i ust

Prosimy, by przeziębione i chore dzieci pozostały w domu.

Nie ma powodu do obaw, jeśli nie miało się kontaktu z osobą chorą.

Jeśli wróciliście z terenów występowania koronawirusa i pojawiły się objawy grypopodobne, powiadomcie stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłoście się do oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego.

Rodzicu dziecka do 8.roku życia. W przypadku nieprzewidzianego zamknięcia placówki przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy.

Bieżące komunikaty publikowane są na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie- tel. 34 344-99-00; 34 344-99-01; e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl
tel.alarmowy 661-868-810

Infolinia WSSE w Katowicach dotycząca koronawirusa: 539 963 856; 606 326 142; 606 488 680

Infolinia Ministerstwa Zdrowia: 800 190 590

 

Rekomendacje MEN w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa.


ZABAWA KARNAWAŁOWA

Wygenerowano w sekund: 0.30
2,148,610 unikalnych wizyt