Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie

Informacje o Szkole

Adres:
Skrzydlów
ul. Główna 6a
42-270 Kłomnice

telefon:
34 328 -16 -70

e-mail:
zs_skrzydlow @ o2.pl

IOD

Inspektor Ochrony Danych
mgr inż. Zenon Kubat
kontakt:
zkido@onet.pl

RODO Klauzula

Facebook

Gmina

PROJEKT

WYBIERAM SZKOŁĘ

FUNDACJA

Kuratorium Katowice

Deklaracja zgodności strony www

Deklaracja dostępności

Deklaracja o dostępności GUS

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Wizja Szkoły

WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKRZYDLOWIE

 

Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako instytucja przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca im wszechstronny rozwój. Staramy się, aby podejmowane przez nas zadania rozwijały w uczniach dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie w świecie dobra , prawdy i piękna . Kształcimy uczniów  na miarę XXI wieku tak, aby potrafili radzić sobie w zmieniającym się współczesnym świecie i stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości.

 • Nasza szkoła pielęgnuje tradycje szkolne, regionalne i narodowe.
 • Uczy szacunku dla rodziców, nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej: tolerancji, zaufania, życzliwości, uczciwości, wytrwałości, samodzielności, wiary w siebie, odpowiedzialności za swoje czyny.
 • Jest silnie związana z regionem, aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, uczy miłości do ,,Małej Ojczyzny”.
 • Nauczyciele są autorytetem dla dzieci i rodziców, posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe.
 • Dyrektor jest kompetentny, konsekwentny, sprawiedliwy.
 • Rodzice aktywnie uczestniczą w kształtowaniu systemu wartości  u swoich dzieci, biorą czynny udział w życiu szkoły, są partnerami   przy podejmowaniu działań wychowawczych.
 • Nowocześnie  wyposażone klasopracownie  umożliwiają  realizację  programów edukacyjnych na dobrym poziomie, a atrakcyjnie prowadzone zajęcia są przygodą dla ucznia. 

 

 

WIZJA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W SKRZYDLOWIE

 

Wszystkie działania  zawarte w programie wychowawczym szkoły zmierzają do osiągnięcia wizerunku absolwenta, który:

 1. Ma poczucie własnej godności i wartości.
 2. Potrafi zdobytą wiedzę i umiejętności zastosować w praktyce.
 3. Jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki.
 4. Aktywnie i odpowiedzialnie uczestniczy w życiu społecznym.
 5. Jest wrażliwy, cechuje go życzliwość i chęć niesienia pomocy innym.
 6. Jest kulturalny, ubiera się stosownie do okoliczności, stosuje zwroty grzecznościowe.
 7. Rozwiązuje problemy w sposób bezkonfliktowy, panuje nad emocjami.
 8. Jest twórczy, aktywnie zdobywa wiedzę, rozwija swoje zainteresowania.
 9. Zna swoją miejscowość, region, czuje się dumny z bycia Polakiem.
 10. Szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe.
 11. Jest ciekawy świata i kultury innych narodów.
 12. Korzysta z różnych form kultury i umie wyrażać  własne  przeżycia  wynikające z kontaktu ze sztuką.
 13. Potrafi gospodarować własnym czasem i dokonywać właściwych wyborów.
 14. Dba o swoje zdrowie, rozwój sprawności fizycznej.
 15. Czuje się odpowiedzialny za przyrodę i otaczający świat.

 

WIZJA GIMNAZJUM W SKRZYDLOWIE

 

    Pragniemy, aby nasza szkoła była postrzegana w środowisku lokalnym jako instytucja przyjazna i życzliwa uczniom, zapewniająca im wszechstronny rozwój. Staramy się, aby podejmowane przez nas zadania rozwijały w uczniach dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie w świecie dobra , prawdy i piękna . Kształcimy uczniów  na miarę XXI wieku tak, aby potrafili radzić sobie w zmieniającym się współczesnym świecie i stawić czoła coraz bardziej wymagającej rzeczywistości.

 • Nasza szkoła pielęgnuje tradycje szkolne, regionalne i narodowe.
 • Uczy szacunku dla rodziców, nauczycieli i innych członków społeczności szkolnej: tolerancji, zaufania, życzliwości, uczciwości, wytrwałości, samodzielności, wiary w siebie, odpowiedzialności za swoje czyny.
 • Jest silnie związana z regionem, aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, uczy miłości do ,,Małej Ojczyzny”.
 • Nauczyciele są autorytetem dla dzieci i rodziców, posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe.
 • Dyrektor jest kompetentny, konsekwentny, sprawiedliwy.
 • Rodzice aktywnie uczestniczą w kształtowaniu systemu wartości  u swoich dzieci, biorą czynny udział w życiu szkoły, są partnerami   przy podejmowaniu działań wychowawczych.
 • Nowocześnie  wyposażone klasopracownie  umożliwiają  realizację  programów edukacyjnych na dobrym poziomie, a atrakcyjnie prowadzone zajęcia są przygodą dla ucznia.

 

WIZJA ABSOLWENTA GIMNAZJUM 

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. K. MAKUSZYŃSKIEGO W SKRZYDLOWIE


Wszystkie działania  zawarte w programie wychowawczym szkoły zmierzają do osiągnięcia wizerunku absolwenta, który:

 1. Rozumie wartości wykształcenia i chce się uczyć.
 2. Chce wziąć na siebie odpowiedzialność za swoją przyszłość.
 3. Pragnie być osobą zaangażowaną w życie społeczne i rozwijającą swoje własne talenty dla dobra innych.
 4. Swobodnie wypowiada się na forum klasy i podejmuje próby wystąpień publicznych.
 5. Jest wrażliwy i zatroskany o ochronę przyrody.
 6.  Rozumie problemy środowiska lokalnego.
 7. Jest krytyczny wobec informacji przekazywanych przez środki masowego przekazu, potrafi je interpretować I z nich korzystać.
 8. W oparciu o wzorce literackie i postacie historyczne, rozwija w sobie obraz „człowieka dla innych.
 9.  Przyjmuje odpowiedzialność za  planowanie, organizowanie oraz ocenianie  własnej nauki, zna swoje mocne i słabe strony.

10.   Umie rozwijać pozytywne relacje z otoczeniem, jest tolerancyjny.

11.   Dba o zdrowie i bezpieczeństwo swoje i innych.

12.   Samodzielnie podejmuje decyzje.

13.   Współtworzy życie kulturalne i artystyczne regionu .

14.   Ma poczucie więzi z tradycją regionu i narodu .

15.   Zna problemy społeczno – polityczne w kraju, Europie i na świecie.

Wygenerowano w sekund: 0.04
2,265,947 unikalnych wizyt