Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie

Informacje o Szkole

Adres:
Skrzydlów
ul. Główna 6a
42-270 Kłomnice

telefon:
34 328 -16 -70

e-mail:
zs_skrzydlow @ o2.pl

IOD

Inspektor Ochrony Danych
mgr inż. Zenon Kubat
kontakt:
zkido@onet.pl

RODO Klauzula

Facebook

Gmina

PROJEKT

WYBIERAM SZKOŁĘ

FUNDACJA

Kuratorium Katowice

Deklaracja zgodności strony www

Deklaracja dostępności

Deklaracja o dostępności GUS

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Koncepcja pracy Szkoły


Szkoła posiada koncepcję pracy.

Misją szkoły jest realizacja hasła „Razem z nami będziesz mógł poznawać świat”.

Nasza placówka jest ściśle związana z regionem i lokalną społecznością, otwarta na potrzeby uczniów i środowiska. Nadrzędnym celem jest dobro wychowanków, działalność zgodna z lokalnymi potrzebami i możliwościami. W pracy kierujemy się przepisami i kierunkami polityki oświatowej.

Działamy tak, aby:

- uczniowie potrafili samodzielnie zdobywać wiedzę i doskonalić swoje umiejętności

- nasi wychowankowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki

- młodzież była gotowa do podejmowania samodzielnych decyzji

- nasi uczniowie identyfikowali się ze środowiskiem lokalnym  i dbali o jego dobro

- rodzice czuli się współgospodarzami szkoły

- pracownicy odczuwali satysfakcję z pracy

- szkoła cieszyła się sympatią i uznaniem wśród społeczności lokalnej

Naszym celem jest wychowanie młodego człowieka, który kończąc szkołę będzie przygotowany do aktywnego i twórczego uczestnictwa w życiu oraz podejmowania wyzwań związanych z dalszą edukacją
i funkcjonowaniem w społeczeństwie.

Uczeń kończący szkołę powinien:

- umieć podejmować samodzielnie zadania

- potrafić komunikować się z innymi

- umieć współpracować

- wykazywać troskę o własny rozwój

- rozumieć swój związek z otoczeniem i dbać o nie

- przyjmować odpowiedzialność za własne czyny i słowa

Nasze cele staramy się osiągnąć tworząc przyjazną i bezpieczną atmosferę, zapewniając uczniom optymalne warunki do zdobywania wiedzy, pozwalając im odkrywać ich uzdolnienia i zainteresowania. Dążymy do stworzenia warunków sprzyjających współpracy uczniów, rodziców i nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, opartej na wzajemnym szacunku. Nadrzędnym celem jest stworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju wszystkich uczniów.

 Zapewniamy:

- profesjonalną kadrę pedagogiczną;
- lekcje prowadzone w sposób wyzwalający aktywność uczniów;
- szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, których oferta dostosowywana jest na bieżąco do potrzeb i zainteresowań uczniów;
- pomoc uczniom mającym trudności w nauce;

- działalność organizacji szkolnych: SU, LOP, PCK
- możliwość korzystania ze stołówki szkolnej;
- opiekę higienistki szkolnej;
- pracownie przedmiotowe wyposażone w sprzęt multimedialny i ciekawe pomoce dydaktyczne;
- udział w realizacji ciekawych projektów edukacyjnych, m.in. „Na skrzydłach kultury” i programach rządowych;

- nowoczesną bazę: pracownie wyposażone w sprzęt multimedialny, pracownię językową, fizyczno-chemiczną, 
  pełnowymiarową salę gimnastyczną, boisko wielofunkcyjne, dwie pracownie komputerowe, bibliotekę ze
  stanowiskiem  multimedialnym, świetlicę, stołówkę, windę dla niepełnosprawnych.

Koncepcja pracy szkoły jest zawarta w następujących dokumentach wewnątrzszkolnych:

- program wychowawczy,

- program profilaktyki,

- plan pracy szkoły.
Wygenerowano w sekund: 0.26
2,265,972 unikalnych wizyt