Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie

Informacje o Szkole

Adres:
Skrzydlów
ul. Główna 6a
42-270 Kłomnice

telefon:
34 328 -16 -70

e-mail:
zs_skrzydlow @ o2.pl

IOD

Inspektor Ochrony Danych
mgr inż. Zenon Kubat
kontakt:
zkido@onet.pl

RODO Klauzula

Facebook

Gmina

PROJEKT

WYBIERAM SZKOŁĘ

FUNDACJA

Kuratorium Katowice

Deklaracja zgodności strony www

Deklaracja dostępności

Deklaracja o dostępności GUS

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Koła Zainteresowań

KOŁO TURYSTYCZNO-REGIONALNE "WĘDROWNICZEK"


Opiekunowie: p. Patrycja Burzyńska, p. Jarosław Poroszewski

Spotkania organizowane są w zgodnie z harmonogramem imprez Regionalnego Oddziału PTTK  w Częstochowie oraz według potrzeb członków koła.
Do koła turystyczno – regionalnego należą uczniowie z klas III – VI szkoły podsatwowej oraz klas gimnazjalnych, a także chętni rodzice.
Celem pracy koła jest propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego poprzez piesze wędrówki, wycieczki rowerowe.  Wspólne wycieczki sprzyjają poznawaniu okolic naszego regionu, zwyczajów ludowych (poznawanie spuścizny lokalnej kultury, historii zabytków architektury naszej gminy (okolic Skrzydlowa). 

Koło turystyczno regionalne to także popularyzacja krajoznawstwa  i turystyki kwalifikowanej. Czynnie współpracujemy z Regionalnym Oddziałem PTTK w Częstochowie poprzez udział  w cyklicznie organizowanych  złazach i rajdach. Spotkania te sprzyjają nawiązywaniu  kontaktów towarzyskich i turystycznych pomiędzy członkami innych  kół turystycznych, ale przede wszystkim  odgrywają ważną rolę w  szerzeniu kultury turystyki i  wykorzystywaniu  jej poznawczych, wypoczynkowych i zdrowotnych walorów.

Nasze koło ściśle współpracuje z kołami turystycznymi z Witkowic i Rzerzęczyc.
Corocznie organizujemy Marsze na Orientację z Koziołkiem Matołkiem w Skrzydlowie oraz współorganizujemy razem z kołem z Witkowic "Rajd Parasolowy" po Gminie Kłomnice.

 

 

KOŁO TEATRALNE DLA UCZNIÓW KLAS I-III SP

 

Opiekunowie: p. E. Złotorowicz, p. E. Sitowska,

 

 

Celem pracy koła teatralnego jest:

1. Kształcenie umiejętności językowych.

2. Poznawanie i rozwijanie własnych możliwości.

3. Rozwijanie wrażliwości emocjonalnej.

4. Rozwijanie ogólnej wiedzy o teatrze.

5. Kształcenie umiejętności koncentracji uwagi, spostrzegawczości i pamięci.

6. Wdrażanie do samodzielności, umiejętności współpracy w zespole.

7. Pobudzanie do aktywności twórczej.

8. Wyrażanie uczuć emocji stanów za pomocą gestów, mimiki, ruchów.

9. Poznanie procesu twórczego nad spektaklem

10. Kształtowanie poczucia własnej wartości.

11. Rozwijanie aktywnego udziału w życiu kulturalnym społeczeństwa.

12. Budowanie pozytywnych więzi emocjonalnych między rówieśnikami i nauczycielem.

13. Kompensacyjna i terapeutyczna rola koła teatralnego stosunku do dzieci z trudnościami w nauce, nieśmiałych, mało aktywnych.

14. Uwrażliwianie na piękno.

 

 

 

KOŁO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

 

Opiekun koła: p. Anna Wawrzkiewicz


Głównymi celami koła są:
- popularyzacja języka angielskiego w szkole i motywowanie do jego nauki
- rozwijanie kompetencji językowych w zakresie czytania, mówienia i pisania oraz w zakresie gramatyk
­ bogacenie słownictwa i kształtowanie umiejętności posługiwania się słownikami;
­ kształtowanie sprawności komunikacyjnych; wyrabianie nawyków samokształceniowych;
­ bogacenie słownictwa i doskonalenie umiejętności wykorzystania go w różnych  formach wypowiedzi.

 

SZKOLNY KLUB SPORTOWY

 

Opiekun: p. Piotr Pindych, p. Magdalena Szymczak


Głównym celem zajęć jest wspomaganie harmonijnego rozwoju dziecka, podniesienie poziomu sprawności psychomotorycznej uczniów oraz kształtowanie wzajemnej współodpowiedzialności i postawy współdziałania w grupie. Podczas zajęć uczniowie przygotowują się do udziału w zawodach sportowych oraz doskonalą umiejętności z zakresu gier zespołowych i lekkiej atletyki.

Wygenerowano w sekund: 0.07
2,266,573 unikalnych wizyt