Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie

Informacje o Szkole

Adres:
Skrzydlów
ul. Główna 6a
42-270 Kłomnice

telefon:
34 328 -16 -70

e-mail:
zs_skrzydlow @ o2.pl

IOD

Inspektor Ochrony Danych
mgr inż. Zenon Kubat
kontakt:
zkido@onet.pl

GminaGmina Kłomnice

DOBRA SZKOŁA

www.klomnice.pl

Kuratorium Katowice

Logowanie

LEPSZA SZKOŁA

Powitanie

Witamy na stronie głównej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie

ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z E-PAPIEROSAMI – MEN I GIS OSTRZEGAJĄ

     7 października br. Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski skierował do szkół, przygotowany wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, materiał informacyjny dla uczniów, rodziców, dyrektorów i nauczycieli, w którym przestrzega przed potencjalnymi zagrożeniami związanymi z elektronicznymi papierosami.

INFORMACJA DLA RODZICÓW - kliknij

     Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy tak samo jak tradycyjne papierosy uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie.

     E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ich przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

     Istnieją również dowody na to, że młodzi ludzie, którzy używają e-papierosów, mogą częściej palić papierosy w przyszłości. Istnieją przypadki zatruć płynem z e-papierosów wśród dzieci oraz osób dorosłych. Ważna jest zatem wiedza na temat zagrożeń związanych z e-papierosami.

     Wszystkie e-papierosy mają wysoką zawartość nikotyny. Według producenta pojedyncza kapsułka JUUL zawiera tyle samo nikotyny, co paczka 20 zwykłych papierosów. Produkt jest dostępny tylko w wysokich stężeniach nikotyny, co może powodować u niektórych nastolatków szybki rozwój uzależnienia.

     W informacji MEN i GIS zachęcamy rodziców i apelujemy do nich o to, aby poinformowali swoje dziecko o zagrożeniach. Rodzice mogą również w każdej chwili zwrócić się do nauczycieli i dyrektorów szkół w sprawie egzekwowania zakazu palenia tytoniu na terenie szkoły oraz szkolnego programu zapobiegania paleniu tytoniu.

IX DZIEŃ TABLICZKI MNOŻENIA W SKRZYDLOWIE

Aktualności

   W tym roku nasza szkoła uczestniczy
w akcji IX Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia, który przypada na 4 października 2019 roku.
Akcja ma na celu zachęcić wszystkich uczniów do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Hasłem tegorocznej edycji jest:  Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!

   Już od wtorku uczniowie naszej szkoły ćwiczą, bawią się z użyciem tabliczki mnożenia  oraz sprawdzają swoje umiejętności rachunkowe. Testuję siebie wzajemnie, prowadzą rozgrywki z użyciem kart Grabowskiego, poznają ciekawe sposoby mnożenia.

  

Program akcji:

31.09.-03.10.2019. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu, w szkole.

04.10.2019.  Egzaminy z tabliczki mnożenia - zdobycie tytułu Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT). Udział w turnieju tabliczki mnożenia.

 

Zachęcamy rodziców i dzieci do wspólnej zabawy.

  
   
     
     


     

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

2  września 2019 roku (poniedziałek)  zapraszamy wszystkich uczniów oraz chętnych  rodziców Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020.

Harmonogram:

9.00         - spotkanie uczniów na mszy świętej w kościele parafialnym

10.00        - inaugurująca roku szkolnego 2019/2020 na sali gimnastycznej w SP w Skrzydlowie,  a następnie spotkanie  uczniów z wychowawcami w wybranych salach lekcyjnych.

 

Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.

 

Serdecznie zapraszamy

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2019-2020

Aktualności

OGŁOSZENIE

Komisja rekrutacyjna informuje, że wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie

zostali zakwalifikowani do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020.


Prosimy rodziców/ prawnych opiekunów o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka
do oddziału w dn. 23.04. – 2.05. 2019 r.

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W RAMACH PROJEKTU "PODSTAWOWA SPRAWA-WIEDZA"

Aktualności

Zapraszamy do złożenia oferty w związku z projektem „Podstawowa sprawa- wiedza”. Dokumenty w załącznikach.

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINÓW ÓSMOKLASISTY

Aktualności

Dyrektor Szkoły Podstawowej informuje, że egzamin ósmoklasisty odbędzie się w zaplanowanym terminie.


15 kwietnia - język polski

16 kwietnia - matematyka

17 kwietnia - język obcy (język angielski)

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINÓW GIMNAZJALISTY

INFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINÓW GIMNAZJALISTY

Dyrektor szkoły informuje, że egzaminy gimnazjalne odbędą się w zaplanowanych terminach.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH I ÓSMOKLASISTY

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH I ÓSMOKLASISTY

W dniach 10,11,12 kwietnia 2019 roku odbędą się egzaminy gimnazjalne.

15, 16, i 17 kwietnia 2019 roku odbędą się egzaminy ósmoklasisty.

W tych dniach w szkole nie odbędą się zajęcia edukacyjne. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze po wcześniejszym zgłoszeniu dziecka u wychowawcy klasy.

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Informacja MEN dla rodziców w związku ze strajkiem nauczycieli

Do obowiązków dyrektora szkoły i przedszkola należy zapewnienie uczniom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu na terenie placówki (1) i nie zwalnia go z tego obowiązku przystąpienie nauczycieli do strajku (2).

Strajk nie stanowi przyczyny odwołania zajęć w przedszkolu i szkole oraz jej zamknięcia (3).

W sytuacji strajku w przedszkolu lub szkole, dyrektor ma obowiązek zawiadomienia o tym fakcie rodziców uczniów.

Zapewnienie opieki (4) odbywa się zgodnie z planem pracy przedszkola oraz szkoły, tj. z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w tym godzin pracy świetlicy, łącznie z zapewnieniem posiłku, jeżeli dziecko z niego korzysta.

Jeżeli rodzic został powiadomiony o strajku, wówczas ma prawo do informacji o sposobie zapewnienia przez szkołę lub przedszkole zajęć opiekuńczych w tym czasie.

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

KONSULTACJE INDYWIDUALNE

W dniu 19 marca 2019 roku (wtorek) w godzinach od 16.00 do 18.00
w naszej szkole odbędą się konsultacje indywidualne dla rodziców.

 

Serdecznie zapraszamy

Wygenerowano w sekund: 0.27
209,688 unikalnych wizyt