Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie

Informacje o Szkole

Adres:
Skrzydlów
ul. Główna 6a
42-270 Kłomnice

telefon:
34 328 -16 -70

e-mail:
zs_skrzydlow @ o2.pl

IOD

Inspektor Ochrony Danych
mgr inż. Zenon Kubat
kontakt:
zkido@onet.pl

RODO Klauzula

Facebook

Gmina

PROJEKT

WYBIERAM SZKOŁĘ

FUNDACJA

Kuratorium Katowice

Deklaracja zgodności strony www

Deklaracja dostępności

Deklaracja o dostępności GUS

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Życzenia Świąteczne

DZIEŃ PRZEDSZKOLAKA I PIERWSZAKA W SKRZYDLOWIE

 

         Od wielu lat w Skrzydlowie organizowany jest Dzień Przedszkolaka i Pierwszaka. Zadbaliśmy o to, aby ten dzień był radosny i różnił się od każdego innego, spędzonego przez dzieci w naszej szkole. W tym roku święto to odbyło się 9 grudnia 2018 r. Hasłem przewodnim tegorocznego dnia były wesołe zwierzątka w tropikalnej dżungli. Dzieci przebrały się za słonie, tygryski i małpki.

W tym szczególnym dniu zaszczycili nas swoją obecnością: Radna Powiatu Częstochowskiego Elżbieta Łągiewka, Radni Gminy Kłomnice Marek Szymczak oraz Tomasz Bartnik, a także Panie sołtys Olga Skibińska i Małgorzata Ociepa. Zebranych gości, Panią Dyrektor oraz całą społeczność szkolną powitała Prezes fundacji "Pomóżmy dzieciom poznać świat " Dorota Tomczyk.

Całą uroczystość poprowadzili uczniowie klasy III gimnazjum wcielając się w postacie Smerfów. Pierwszym punktem programu była rywalizacja oddziałów: Tygrysiątka kontra Słoniątka. Drużyny brały udział w siedmiu konkurencjach. Po bardzo emocjonujących zabawach lepsza okazała się drużyna Słoniątek, reprezentowana przez rodziców i uczniów klasy I. Wszyscy zostali uhonorowani drobnymi upominkami, gdyż najważniejsza jest dobra zabawa.

Kolejną atrakcją były występy małych artystów. Dzieci zaprezentowaly wiersze, tańce oraz piosenki w języku polskim i  angielskim. Kolorowe stroje i piękna dekoracja zachwyciła całą publiczność. Tego dnia wszyscy świetnie się bawili a uśmiechom nie było końca! Główni bohaterowie tego dnia zostali obdarowani paczkami ufundowanymi przez fundację działającą przy szkole.

Wyniki I Gminnego Konkursu Recytatorskiego DLA NIEPODLEGŁEJ

     „DLA NIEPODLEGŁEJ” to hasło, które towarzyszyło I Gminnemu Konkursowi Recytatorskiemu, który odbył się 19 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie.
Organizatorkami tegorocznego konkursu dla uczniów klas I-III były: pani Weronika Deryng oraz pani Magdalena Szymczak. Celem jego było krzewienie wśród dzieci postaw patriotycznych, kształtowanie wrażliwości na piękno ojczystego języka i upowszechnianie wartościowych utworów poetyckich.

     W konkursie wzięło udział 20 uczniów, którzy reprezentowali cztery szkoły z terenu naszej gminy. Recytatorzy przedstawili jeden dobrowolnie przez siebie wybrany wiersz o tematyce patriotycznej. Poziom konkursu był wysoki, więc komisja miała ciężki orzech do zgryzienia przy wyborze zwycięzców.

I miejsce – Urszula Kłak

II miejsce – Nikola Dróżdż

III miejsce – Hubert Nitecki

Wyróżnienie – Alicja Rodacka

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki oraz pamiątkowe dyplomy.

Jeszcze raz gratulujemy i dziękujemy naszym młodym recytatorom za udział i piękne zaprezentowanie utworów literackich.

Do zobaczenia za rok!

II MIĘDZYGMINNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI i MARSZ NORDIC WALKING

SPECJALNE POTRZEBY EDUKACYJNE

Drogi Rodzicu.

Jeśli twoje dziecko jest:

- uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

- jest pełnoletnim uczniem, który posiada takie orzeczenie,

uczęszczającym do szkół i placówek wszystkich typów, w załączeniu przekazujemy prezentację, która może Państwa zainteresować.

Tematyka prezentacji dotyczy specjalnych potrzeb edukacyjnych wymienionej grupy dzieci i uczniów oraz planowanych działań szkoły na rzecz edukacji włączającej.

Prezentacja Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie

REKRUTACJA UCZNIÓW KLASY VIII I III GIMNAZJUM

Rodzicu, uczniu klasy VIII i III gimnazjum!


Poniżej załączamy prezentację dotyczącą zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Zachęcamy do jej obejrzenia.

Prezentacja Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie.    

Listy Minister Edukacji Narodowej do rodziców i opiekunów

Inauguracja roku szkolnego 2018/2019

3  września 2018 roku (poniedziałek)  zapraszamy wszystkich uczniów oraz chętnych  rodziców Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019.

Harmonogram:

8.45         - zbiórka wszystkich uczniów przed szkołą

8.50-9.00 - przemarsz uczniów do kościoła

9.00         - msza święta w kościele parafialnym

9.50         - inaugurująca roku szkolnego 2018/2019 na sali gimnastycznej w SP w Skrzydlowie,  a następnie spotkanie  uczniów z wychowawcami w wybranych salach lekcyjnych.

 

Wszystkich uczniów obowiązuje strój galowy.

 

Serdecznie zapraszamy

RODO - KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie  o ochronie danych)  –  RODO   /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:


1) Administratorem danych osobowych uczniów i ich opiekunów prawnych jest Szkoła Podstawa im. Kornela Makuszyńskiego w Skrzydlowie reprezentowana przez Dyrektora Szkoły z siedzibą w Skrzydlowie, ul. Główna 6a, 42-270 Kłomnice.

 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – zkido@onet.pl 

 

3)  Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)  realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z ustawą z dnia 07 września 1991 o systemie oświaty, ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, na podstawie art.6 ust.1 lit.c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze),

b)   zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów).     

 

4) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa np. organ sprawujący nadzór pedagogiczny, OKE czy organ prowadzący.

 

5)  Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia;

 

6)  Rodzice, opiekuni prawni, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi, uczniowie mają  prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art.15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO), usunięcia (art.17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art.19 RODO), prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO)

 

7) Rodzice, opiekuni prawni, osoby sprawujące opiekę nad dziećmi , uczniowie mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO);

 

8) Podanie danych osobowych w przypadku realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jest wymogiem ustawowym, a w przypadku informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Szkoły jest dobrowolne

 

 

Skrzydlów, dnia 25.05.2018r.                                                                        Administrator Danych Osobowych

III POWIATOWY KONKURS PIOSENKI W JĘZYKACH EUROPEJSKICH MOJA EUROPA

REGULAMIN

III

POWIATOWEGO KONKURSU PIOSENKI W JĘZYKACH EUROPEJSKICH

„MOJA EUROPA

9 maja 2018 godz. 10.00 

 

I. Organizatorzy:

Organizatorem Konkursu Wokalnego
jest Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego
w Skrzydlowie.

Konkurs jest jednoetapowy.

 

II. Cele konkursu:

1. Popularyzacja śpiewania wśród dzieci, młodzieży.

2. Samokształcenie muzyczne, możliwość niezależnej prezentacji ulubionych przebojów oraz sprawdzenia siebie.

3. Poszukiwanie osób szczególnie uzdolnionych i promowanie młodych talentów.

4. Propagowanie nauki języków obcych

5.Przybliżenie aspektów kulturalnych krajów europejskich

6. Kształtowanie proeuropejskich postaw i chęci aktywnego uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy

 

III. Uczestnicy to soliści ze szkół podstawowych – uczniowie klas IV-VII

 

IV. Warunki udziału:

 

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

2. W konkursie udział mogą brać jedynie soliści.

3. Warunkiem udziału w konkursie jest prezentacja jednej piosenki w języku krajów z obszaru Europy

4. Tematyka piosenek jest dowolna (piosenki dla dzieci, kabaretowe, poetyckie, rockowe, pop, melodie tradycyjne itp.).

5. Szkołę może reprezentować maksymalnie dwóch solistów. Akompaniament: półplayback  (wyłącznie na CD lub pendrive w formacie mp3)

6. Szkoła biorąca udział w konkursie jest zobowiązana jest do wypełnienia karty zgłoszeń w formie elektronicznej i wysłania do dnia 20.04.2018  mailowo na adres: zs_skrzydlow@o2.pl lub ana.wawrzkiewicz@gmail.com za pomocą formularza dołączonego do regulaminu i dostępnego na stronie http://www.spskrzydlow.klomnice.pl

Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo pod numerem telefonu  34 328 16 70 w godzinach od 09.00 do 14.00.

7. Konkurs odbędzie się w dniu 09.05.2018 o godzinie 10.00.

8. Uczestnicy konkursu zobowiązani są do posiadania w dniu konkursu podpisanej przez rodziców/prawnych opiekunów zgody na przetwarzanie danych i wykorzystanie wizerunku.

PODSUMOWANIE PROJEKTU NA SKRZYDŁACH KULTURY 2017

 

    Żal, wielki żal, że niestety„ To już jest koniec”. Koniec naszego projektu, czyli projektu: „Na skrzydłach kultury – 2017”. Projekt ten  realizowany był przez Fundację: „ Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat” dzięki dotacji uzyskanej  od Fundacji PZU w ramach konkursu: „PZU z kulturą”.                                                             Dotacja ta została przeznaczona na sfinansowanie 517 biletów wstępu dla prawie 200 uczniów z różnych grup wiekowych do 2 lub 3 różnych instytucji kulturalnych oraz na pokrycie kosztów transportu.  Każdy z wyjazdów był wyjątkowy.      

   W pamięci najmłodszych zostaną na pewno wyjazdy na audycje umuzykalniające do Filharmonii w Częstochowie, w trakcie których usłyszeli dźwięki jakie wydaje tamburyn, werbel, ksylofon czy kotły, a także przedstawienie „Jaś i Małgosia” , które obejrzeli w pięknej scenerii w Teatrze im. A. Mickiewicza w Częstochowie.

     Starsi uczniowie oprócz uczestniczenia w koncercie w częstochowskiej filharmonii  obejrzeli również spektakle w częstochowskim teatrze – klasy IV – VI były na przedstawieniu: „Kometa nad doliną Muminków”, a klasa VII oraz II i III gimnazjum na przedstawieniu: „Stopklatka”.  Obie grupy uczestniczyły w lekcjach teatralnych, w trakcie których poznali tajniki wystawianych spektakli, obejrzeli rekwizyty i mieli okazję samemu doświadczyć jak to jest być aktorem. Starsi uczniowie brali również udział w dłuższych wyjazdach.

     Dzięki projektowi uczniowie klas IV – VI mogli nie tylko zwiedzić Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu, ale także uczestniczyć w lekcji: „Od patefonu do MP3”. W Teatrze Lalki i Aktora obejrzeli spektakl:  „Akademia Pana Kleksa” , a potem brali bardzo aktywny udział w lekcji teatralnej.                                                              

    Z kolei uczniowie klasy VII i klasy II i III gimnazjum mieli możliwość obejrzeć balet: „Dziadek do orzechów” w Operze Śląskiej w Bytomiu i uczestniczyć w warsztatach artystycznych: „Elementarz operowy”.  Uczniowie z gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyli w niezapomnianym wyjeździe do Studia Buffo w Warszawie. Obejrzeli tam pierwszy na świecie wodny musical: „Romeo i Julia” – to były niezapomniane wrażenia.


Wygenerowano w sekund: 0.09
2,013,514 unikalnych wizyt