Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie

Informacje o Szkole

Adres:
Skrzydlów
ul. Główna 6a
42-270 Kłomnice

telefon:
34 328 -16 -70

e-mail:
zs_skrzydlow @ o2.pl

IOD

Inspektor Ochrony Danych
mgr inż. Zenon Kubat
kontakt:
zkido@onet.pl

GminaGmina Kłomnice

DOBRA SZKOŁA

www.klomnice.pl

Kuratorium Katowice

Logowanie

LEPSZA SZKOŁA

Misja

MISJA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KORNELA  MAKUSZYŃSKIEGO

W SKRZYDLOWIE

,,Razem z nami będziesz mógł poznawać świat”

 

  Najwyższym dobrem dla naszej szkoły jest uczeń.

Celem naszym jest indywidualny i wszechstronny rozwój ucznia  oraz wyposażenie go w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą naukę. Rozwijamy aktywne i odpowiedzialne postawy uczestniczenia w życiu społecznym. Przygotowujemy do świadomego funkcjonowania  we współczesnym świecie, kierując się uniwersalnymi wartościami takimi jak: dobro, miłość, uczciwość, odpowiedzialność. Jesteśmy szkołą bezpieczną  i przyjazną. Szanujemy się wzajemnie i wspieramy.

   Nasza szkoła jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich uczniów. Przekazuje się tu wiedzę, kształtuje umiejętności, motywuje do rzetelnej  i systematycznej pracy, rozwija zainteresowania. Szkoła pomaga rodzicom  w procesie wychowania. Wspiera rozwój ucznia, troszczy się o jego bezpieczeństwo i zdrowie, naucza jak pożytecznie spędzać wolny czas. Uwrażliwia na piękno świata, wprowadza w świat kultury i sztuki. Pielęgnuje tradycje szkolne, regionalne i narodowe. Wspiera rodziny w trudnej sytuacji  materialnej oraz posiadające dzieci niepełnosprawne.

      W naszych dążeniach kierujemy się dobrem ucznia, jego możliwościami  i predyspozycjami. Uczymy przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji. Podążamy za wymogami współczesnej cywilizacji mając na uwadze wszechstronny rozwój osobowości ucznia.

    Nasza placówka pragnie przygotować młode pokolenie do płynnego przejścia   zarówno do gimnazjum jak i szkół ponadgimnazjalnych, a także do funkcjonowania we współczesnym świecie.

Wygenerowano w sekund: 0.04
606,502 unikalnych wizyt