Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie

Informacje o Szkole

Adres:
Skrzydlów
ul. Główna 6a
42-270 Kłomnice

telefon:
34 328 -16 -70

e-mail:
zs_skrzydlow @ o2.pl

IOD

Inspektor Ochrony Danych
mgr inż. Zenon Kubat
kontakt:
zkido@onet.pl

RODO Klauzula

Facebook

Gmina

PROJEKT

WYBIERAM SZKOŁĘ

FUNDACJA

Kuratorium Katowice

Deklaracja zgodności strony www

Deklaracja dostępności

Deklaracja o dostępności GUS

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Organizacje

SZKOLNY KLUB WOLONTARIATU I CARITASU

Opiekun: Elżbieta Łągiewka, Katarzyna Wiewióra

 Uczniowie w naszym gimnazjum są pełni pasji i zaangażowania. Często kierują się wrażliwością, troską o drugiego człowieka. Chcą nieść bezinteresowną pomoc.

Wolontariat również rozwija wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego.

Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno- wychowawczy.

 

CELE  SZCZEGÓŁOWE  PLANU:

 • Zapoznanie młodzieży z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie
 • Uwrażliwienie na cierpienie i potrzeby innych
 • Kształtowanie postaw prospołecznych
 • Rozwijanie empatii, zrozumienia
 • Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, tworzenie więzi ze środowiskiem
 • Kształtowanie umiejętności działania zespołowego
 • Współdziałanie z organizacjami społecznymi i młodzieżowymi
 • Dawanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń
 • Rozwijanie zainteresowań
 • Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej

OBSZARY DZIAŁANIA: 

Aktywność wolontariuszy ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko pozaszkolne.

I. ŚRODOWISKO SZKOLNE:

1.    Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce

2.    Pomoc w dekorowaniu sali gimnastycznej na uroczystości szkolne        

3.    Pomoc na stołówce szkolnej        

4.    Współpraca z innymi organizacjami szkolnymi na polu pomocy innym. 

5.    Czytamy maluchom          

6.    Kino Małego Człowieka/ Kino Dużego Człowieka 

7.    Pomoc w organizacji balu karnawałowego w naszej szkole

 

II. ŚRODOWISKO POZASZKOLNE:

1.    Praca na rzecz Fundacji "Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat" .      
2.    Udział w akcjach przygotowanych przy współpracy z Centrum Wolontariatu działającym przy 
       Stowarzyszeniu Wzajemnej Pomocy "Agape".
3.    Praca na rzecz GOPS w Kłomnicach.           
4.    Praca na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt AS w Jamrozowiźnie  cały rok.
5.    Udział w akcji WOŚP oraz innych kwestach, akcjach charytatywnych, zbiórkach darów organizowanych
       na terenie szkoły oraz Gminy Kłomnice.
6.    Utrzymywanie przyjaznych kontaktów z emerytami, rencistami.

 

MŁODZIEŻOWA AKADEMIA ŻYCIA

 

Opiekun: p. Elżbieta Łągiewka

Młodzieżowa Akademia Życia działająca przy Zespole Szkół im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie podejmuje wspólnie z innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły, inicjatywy mające na celu uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających  z różnego rodzaju używek, utrwalenie modelu rozsądnego i praktycznego wykorzystania wolnego czasu, nabywanie umiejętności pracy nad sobą i kierowanie swoimi emocjami.

Zgodnie z założonym planem pracy MAŻ uczniowie i ich rodzice w każdym roku szkolnym uczestniczą w debatach szkolnych, prowadzonych przez wykwalifikowanych specjalistów które poruszają tematy takie jak:

 • Problemowe zachowanie dzieci i młodzieży, a postępowanie rodziny
 • Profilaktyka uzależnień
 • Trudna droga wyjścia z nałogu narkotyków i alkoholu

Uczniowie biorą  udział w spotkaniach pozalekcyjnych połączonych z pieszymi wycieczkami po okolicach Skrzydlowa służącymi popularyzowaniu zdrowego stylu życia.

Z funduszy przeznaczonych na działania MAŻ-u zakupione zostały: odtwarzacz DVD, edukacyjne programy komputerowe, zestaw do „Uni-hokeja” oraz aparat cyfrowy.

Wszystkie te urządzenia służą na co dzień wszystkim uczniom naszej szkoły.

 

LIGA OCHRONY PRZYRODY

 

Opiekunowie: p. Zofia Magiera, p. Magdalena Szymczak

Podstawowym celem  działalności koła jest kształtowanie świadomości i kultury proekologicznej uczniów oraz osób starszych. 

Do SK LOP należą chętni uczniowie ze wszystkich klas.  

Każdego roku we wrześniu społeczność naszej szkoły bierze udział w kampanii ,,Sprzątanie Świata – Polska’’. Akcję rozpoczynamy częścią artystyczną. Krótki montaż słowno – muzyczny przygotowują uczniowie pod kierunkiem opiekunów SK LOP. Tego dnia uczniowie i pracownicy szkoły biorą udział w porządkowaniu najbliższych okolic naszej szkoły. Uczestniczymy również w obchodach Dnia Ziemi.

Cyklicznie prowadzimy działania mające na celu pozyskanie surowców wtórnych: makulatury i puszek aluminiowych. Uczestniczymy w Programie Szkolnym REBA – zbierając zużyte baterie.

Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w akcji ,,Miska dla schroniska”. Zbierają karmę dla zwierząt, koce, miski i inne przedmioty. Na terenie szkoły odbywają się spotkania uczniów z pracownikami schroniska dla zwierząt ,,As” w Jamrozowiźnie.       

Zimą członkowie koła systematycznie dokarmiają ptaki. Wykonują nowe karmniki, które umieszczają wokół budynku szkoły. W okresie wiosenno –jesiennym prowadzą prace porządkowe na skalniakach .

W trakcie roku szkolnego członkowie koła wykonują dekoracje na korytarzach szkolnych oraz na uroczystości związane z ekologią. Dbają o to, aby wystrój szkoły był zgodny z aktualną porą roku, a treści przyrodnicze znalazły swoje odzwierciedlenie na gazetkach ściennych.

Uczniowie poznają najbliższe otoczenie w trakcie wycieczek.

 

PCK

 

Opiekunowie: p. Elżbieta Łągiewka, p. Jarosław Poroszewski

Do PCK należą uczniowie klas IV – VI oraz klas gimnazjalnych.

Celem działalności koła jest promowanie zdrowego trybu życia poprzez dbanie o higienę osobistą, prawidłowe odżywianie, racjonalne i bezpieczne wykorzystanie czasu wolnego.

Członkowie na bieżąco udzielają pierwszej pomocy w przypadku drobnych skaleczeń, otarć, czy uderzeń.

 

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI

 

Opiekunowie: p. Anna Wawrzyńczyk,

 

Celem Klubu jest promowanie wiedzy o krajach i instytucjach Unii Europejskiej. W ramach zajęć Klubu uczniowie przygotowali foldery zawierające najważniejsze informacje o instytucjach Unii Europejskiej. Rokrocznie Klub organizuje obchody Europejskiego Dnia Języków, w które zaangażowani są wszyscy uczniowie.  Jednym z celów koła jest współpraca z innymi Klubami Europejskimi oraz nawiązanie kontaktów i współpraca ze szkołami europejskimi. 

Wygenerowano w sekund: 0.06
2,013,536 unikalnych wizyt