RKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO - POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA
Dodane przez AdminP dnia Marca 19 2021 00:00:00

Komisja rekrutacyjna do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie na podstawie weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zdecydowała o przyjęciu do Oddziału Przedszkolnego wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie. Prosimy o potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 30 marca 2021 r. Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Potwierdzenie woli (dokument formatu WORD), (dokument formatu PDF)


Treść rozszerzona

Komisja rekrutacyjna do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie na podstawie weryfikacji wniosków i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym zdecydowała o przyjęciu do Oddziału Przedszkolnego wszystkich kandydatów ubiegających się o przyjęcie. Prosimy o potwierdzenie przez rodziców kandydatów woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia do 30 marca 2021 r. Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Potwierdzenie woli (dokument formatu WORD), (dokument formatu PDF)