HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
Dodane przez AdminP dnia Czerwca 24 2020 00:00:00

W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii nie odbędą się tradycyjne uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego.
W dniu 26 czerwca 2020 r. zapraszamy uczniów na spotkania z wychowawcami w czasie, których zostaną rozdane świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły.

Świadectwa przekazywane będą przed głównym wejściem szkoły (lub w przypadku złych warunków atmosferycznych na sali gimnastycznej - boczne wejście) w określonych godzinach podanych w harmonogramie poniżej:


HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW:

8.00 - uczniowie oddziału przedszkolnego

8.30 - uczniowie klasy I

9.00 - uczniowie klasy II

9.30 - uczniowie klasy  III

10.00 - uczniowie klasy IV

10.30 - uczniowie klasy V

11.00 - uczniowie klasy VI

11.30 - uczniowie klasy VII

12.00 - uczniowie klasy VIII

 

Msza święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26.06.2020 roku o godzinie 16.30.

WAŻNE:

1. Przypominamy, że wydanie świadectw musi odbywać się zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS oraz MEN, co oznacza, że:
-
 każdy uczeń oraz towarzyszący mu rodzic/opiekun obowiązkowo musi zakryć usta i nos maseczką lub przyłbicą.
- na dziedzińcu szkoły oraz podczas wchodzenia i opuszczania terenu szkoły należy zachować bezpieczną odległość (min. 1,5 m).

2. Po rozdaniu świadectw uczniowie opuszczają teren szkoły i udają się do domu (nie wolno im się gromadzić na przed szkołą).

3. Do szkoły w tym dniu po odbiór świadectw będą mogli wejść tylko uczniowie. Rodziców bardzo prosimy o pozostanie na zewnątrz szkoły lub  o przyjazd po dziecko po odebraniu świadectwa. Wyjątkiem są uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszej i drugiej, gdzie dziecku może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun w celu usprawnienia wydawania świadectw. 


4.
Uczeń zobowiązany jest do posiadania długopisu, którym podpisywać będzie poświadczenie odbioru świadectwa. Poza długopisem uczeń niczego więcej nie przynosi.  


5. Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectwa we wskazanym terminie, będą mogli odebrać świadectwo w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.


Treść rozszerzona

W związku z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epidemii nie odbędą się tradycyjne uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego.
W dniu 26 czerwca 2020 r. zapraszamy uczniów na spotkania z wychowawcami w czasie, których zostaną rozdane świadectwa promocyjne i świadectwa ukończenia szkoły.

Świadectwa przekazywane będą przed głównym wejściem szkoły (lub w przypadku złych warunków atmosferycznych na sali gimnastycznej - boczne wejście) w określonych godzinach podanych w harmonogramie poniżej:


HARMONOGRAM ODBIORU ŚWIADECTW:

8.00 - uczniowie oddziału przedszkolnego

8.30 - uczniowie klasy I

9.00 - uczniowie klasy II

9.30 - uczniowie klasy  III

10.00 - uczniowie klasy IV

10.30 - uczniowie klasy V

11.00 - uczniowie klasy VI

11.30 - uczniowie klasy VII

12.00 - uczniowie klasy VIII

 

Msza święta na zakończenie roku szkolnego odbędzie się 26.06.2020 roku o godzinie 16.30.

WAŻNE:

1. Przypominamy, że wydanie świadectw musi odbywać się zgodnie z procedurami i wytycznymi GIS oraz MEN, co oznacza, że:
-
 każdy uczeń oraz towarzyszący mu rodzic/opiekun obowiązkowo musi zakryć usta i nos maseczką lub przyłbicą.
- na dziedzińcu szkoły oraz podczas wchodzenia i opuszczania terenu szkoły należy zachować bezpieczną odległość (min. 1,5 m).

2. Po rozdaniu świadectw uczniowie opuszczają teren szkoły i udają się do domu (nie wolno im się gromadzić na przed szkołą).

3. Do szkoły w tym dniu po odbiór świadectw będą mogli wejść tylko uczniowie. Rodziców bardzo prosimy o pozostanie na zewnątrz szkoły lub  o przyjazd po dziecko po odebraniu świadectwa. Wyjątkiem są uczniowie oddziału przedszkolnego oraz klas pierwszej i drugiej, gdzie dziecku może towarzyszyć jeden rodzic/opiekun w celu usprawnienia wydawania świadectw. 


4.
Uczeń zobowiązany jest do posiadania długopisu, którym podpisywać będzie poświadczenie odbioru świadectwa. Poza długopisem uczeń niczego więcej nie przynosi.  


5. Uczniowie, którzy nie odbiorą świadectwa we wskazanym terminie, będą mogli odebrać świadectwo w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021.