POWRÓT DO SZKOŁY - ważna informacja dla rodziców uczniów Oddziału przedszkolnego i klas I-III
Dodane przez AdminP dnia Maja 18 2020 00:00:00

W związku z możliwością powrotu do szkoły uczniów z Oddziału przedszkolnego i klas I-III  zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej procedurami.

 

Dyrektor szkoły

Olga Gonera

1. Regulamin Przedszkola w czasie COVID-19
2. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia
    epidemicznegow związku z emisją wirusa Covid-19

3. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

4. Procedura w przypadku wystąpienia u dziecka COVID-19


Treść rozszerzona

W związku z możliwością powrotu do szkoły uczniów z Oddziału przedszkolnego i klas I-III  zainteresowanych rodziców prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi poniżej procedurami.

 

Dyrektor szkoły

Olga Gonera

1. Regulamin Przedszkola w czasie COVID-19
2. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka w czasie zagrożenia
    epidemicznegow związku z emisją wirusa Covid-19

3. Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

4. Procedura w przypadku wystąpienia u dziecka COVID-19