ZALECENIA I POMOC DLA UCZNIÓW I RODZICÓW W TRAKCIE ZDALNEGO NAUCZANIA
Dodane przez AdminP dnia Marca 26 2020 00:00:00

Na podstawie Rozporządzenia MEN
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 – art. 30c Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie informuje:

 

 

 1. Zajęcia z Państwa dzieckiem od dnia 26 marca 2020 r. będą prowadzone w formie elektronicznej.
 2. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli w godzinach zajęć szkolnych (wg tygodniowego rozkładu zajęć tak jak w szkole). Zgodnie z dotychczasowym planem lekcji nauczyciele będą dostępni online.
 3. Nauczyciele będą prowadzili zajęcia z wykorzystaniem komunikatorów, poczty elektronicznej i innych form ustalonych z klasą.
 4. Każdy z nauczycieli będzie zadawał pracę do samodzielnego wykonania przez ucznia. Prosimy o kontrolowanie czy Państwa córka/ syn wykonują te zadania.
 5. Sposób oceniania będzie dostosowany do zaistniałej sytuacji, informacje o uzyskanych ocenach będą przekazywane zwrotnie z użyciem wcześniej wskazanych form komunikacji. Wszelkie prace zadawane będą dostosowane do zdalnego nauczania i możliwości technologicznych poszczególnych uczniów.
 6. Zajęcia będą:

Treść rozszerzona

Na podstawie Rozporządzenia MEN
z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID–19 – art. 30c Dyrektor Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego w Skrzydlowie informuje:

 

 

 1. Zajęcia z Państwa dzieckiem od dnia 26 marca 2020 r. będą prowadzone w formie elektronicznej.
 2. Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli w godzinach zajęć szkolnych (wg tygodniowego rozkładu zajęć tak jak w szkole). Zgodnie z dotychczasowym planem lekcji nauczyciele będą dostępni online.
 3. Nauczyciele będą prowadzili zajęcia z wykorzystaniem komunikatorów, poczty elektronicznej i innych form ustalonych z klasą.
 4. Każdy z nauczycieli będzie zadawał pracę do samodzielnego wykonania przez ucznia. Prosimy o kontrolowanie czy Państwa córka/ syn wykonują te zadania.
 5. Sposób oceniania będzie dostosowany do zaistniałej sytuacji, informacje o uzyskanych ocenach będą przekazywane zwrotnie z użyciem wcześniej wskazanych form komunikacji. Wszelkie prace zadawane będą dostosowane do zdalnego nauczania i możliwości technologicznych poszczególnych uczniów.
 6. Zajęcia będą:

a)    równomiernie obciążać uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,

b)   przekazywane przez nauczyciela w formie nagrań oraz transmisji audio oraz wideo, wykorzystania obecnych w Internecie zasobów edukacyjnych o charakterze multimedialnym (animacje, filmy, wykłady, nagrania eksperymentów, gry edukacyjne, interaktywne materiały dydaktyczne, itd.)

c)    przemiennie łączone kształcenie, czyli z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,

d)   zadany materiał nie będzie nadmiernym obciążeniem pracy uczniów.

 
7.    W przypadku lekcji wychowania fizycznego - nauczyciel będzie zadawał raz
w tygodniu zestaw ćwiczeń do wykonania przez uczniów w domu (Uczeń wykonuje te ćwiczenia w każdym dniu, w którym w planie ma w-f).

8.    Nauczyciel logopeda będzie wysyłać wskazówki i ćwiczenia do rodziców, pozwalające na ćwiczenia z dziećmi. Logopeda zaproponuje rodzicom konsultacje online za pomocą dostępnych narzędzi we wskazanych godzinach (informacja poniżej).

9.   Nauczyciele wspomagający nawiązują kontakt z uczniami i rodzicami i wspomagają ich w codziennej pracy. Współpracują z nauczycielami i dostosowują zalecony materiał zgodnie z IPETem/opinią.

10.  Nauczyciele prowadzący zajęcia WWR przekazują rodzicom wskazówki i informacje dotyczące możliwości pracy w domu (informacja poniżej).

11.  Pedagog udziela porad uczniom i rodzicom. Wspiera nauczycieli w razie potrzeby. Dostęp online w ustalonych godzinach (informacja poniżej).

12.  Nauczyciel bibliotekarz udostępnia bezpłatny dostęp do e-booków, jeśli takie znajdują się w Internecie. Przekazuje nauczycielom i rodzicom informacje o dostępnych materiałach edukacyjnych w Internecie. Współpracuje z nauczycielami języka polskiego i nauczycielami klas 1-3 przy opracowywaniu lektur (informacja poniżej).

13.  Nauczyciele świetlicy, w porozumieniu z nauczycielami klas 1-3, zobowiązani są do wspomagania uczniów nauce i proponowania sposobów spędzania czasu wolnego w czasie zdalnego nauczania. Udostępniają rodzicom/uczniom nagrania bajek terapeutycznych i innych materiałów do samodzielnej pracy ucznia.

14.  W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt

Dyrektor szkoły

Olga Gonera

 

Pani Aleksandra Grabowska jest dostępna dla rodziców w ramach wczesnego wspomagania rozwoju WWR oraz wspomagania dzieci ze specjalnymi potrzebami codziennie w godzinach 8.00 do 12.00 oraz po południu w godzinach 14.00-16.00, a także pod adresem mailowym tgrabowski007@wp.pl   lub na Messengerze


Pani Zofia Magiera - rewalidacja indywidualna, pełni dyżur od poniedziałku do czwartku w godzinach
od 8.00 do 9.00.Jest dostępna również pod adresem mailowym: zofiamagiera@o2.pl.

Katarzyna Kijańska - PEDAGOG SZKOLNY:
poniedziałek od 11 - 15,
wtorek 8 - 12

środa 8 - 13,
czwartek 8-11,
piątek 9-14

Kontakt za pośrednictwem Messengra lub maila: kasiulawi345@gmail.com


LOGOPEDA SZKOLNY:

Na profilu Facebook została utworzona grupa „Zajęcia logopedyczne” dla rodziców, których dzieci uczęszczają na terapie logopedyczną. Mogą Państwo znaleźć tam ćwiczenia dla poszczególnych wad wymowy. Ponadto jestem do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 14.00 pod adresem mail weronika5690@tlen.pl 

KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ Z BIBLIOTEKĄ SZKOLNĄ

Konsultacje i porady czytelnicze

Drodzy uczniowie i rodzice !

  Biblioteka szkolna prowadzi od 25.03.2020 r. konsultacje i porady czytelnicze - czekam na zapytania pod utworzonym dla Waszej wygody emailem: bibliotekarz.112.a@gmail.com
Odsyłam również na stronę internetową szkoły, gdzie na bieżąco będę zamieszczać informacje o ciekawych propozycjach lekturowych, zadaniach do nich, ebookach, audiobookach (z propozycją stron z darmową możliwością ich pobrania, recenzją i opisem) oraz o proponowanych wirtualnych quizach, grach edukacyjnych i działaniach zachęcających do spędzania czasuz książką.

Ciekawe linki do  stron i platform:

https://lektury.gov.pl/ 

Lektury, które możesz mieć zawsze przy sobie. Korzystaj na komputerze, smartfonie, tablecie i czytniku.

https://wolnelektury.pl/ 

Wolne Lektury to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku, której zasoby dostępne są całkowicie za darmo. W jej zbiorach znajduje się 5571 utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

https://ninateka.pl/ 

Ninateka – platforma internetowa, na której udostępniane są zasoby Narodowego Instytutu Audiowizualnego. W jej zasobach znajduje się ponad sześć tysięcy filmów, spektakli, koncertów, słuchowisk i programów publicystycznych, dostępnych legalnie i bezpłatnie.

 

Zapraszam do kontaktu. Alina Błaszczyk


LOGOPEDA SZKOLNY:

Na profilu Facebook została utworzona grupa „Zajęcia logopedyczne” dla rodziców, których dzieci uczęszczają na terapie logopedyczną. Mogą Państwo znaleźć tam ćwiczenia dla poszczególnych wad wymowy. Ponadto jestem do dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 12.00 – 14.00 pod adresem mail weronika5690@tlen.pl