Powtóki do egzaminu 8-klasisty przygotowane przez OKE Jaworzno
Dodane przez AdminP dnia Marca 16 2020 00:00:00

 

Od 16 do 25 marca, w dni powszednie Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów na stronie https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/.

 

Zestawy zadań, które możecie wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty. W każdym zestawie znajdują się zadania z:

- języka polskiego, zorganizowane według lektur obowiązkowych z klasy VII i VIII,

- matematyki, zorganizowane według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej z matematyki dla klasy VII i VIII

- języka angielskiego, zorganizowane według kluczowych umiejętności.

 

Zadania będą publikowane codziennie ok. godz. 9:00, natomiast rozwiązania do nich –ok. godz. 15:00. Przez pierwsze dwa dni w  każdym zestawie – oprócz samych zadań – znajdziecie kilka wskazówek na temat tego, jak je rozwiązywać oraz wyjaśnienia dotyczące odpowiedzi poprawnych i niepoprawnych w zadaniach zamkniętych, a także przykładowe rozwiązania zadań otwartych

 


Treść rozszerzona

 

Od 16 do 25 marca, w dni powszednie Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet materiałów dla 8-klasistów na stronie https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/.

 

Zestawy zadań, które możecie wykorzystać jako element powtórki przed egzaminem ósmoklasisty. W każdym zestawie znajdują się zadania z:

- języka polskiego, zorganizowane według lektur obowiązkowych z klasy VII i VIII,

- matematyki, zorganizowane według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej z matematyki dla klasy VII i VIII

- języka angielskiego, zorganizowane według kluczowych umiejętności.

 

Zadania będą publikowane codziennie ok. godz. 9:00, natomiast rozwiązania do nich –ok. godz. 15:00. Przez pierwsze dwa dni w  każdym zestawie – oprócz samych zadań – znajdziecie kilka wskazówek na temat tego, jak je rozwiązywać oraz wyjaśnienia dotyczące odpowiedzi poprawnych i niepoprawnych w zadaniach zamkniętych, a także przykładowe rozwiązania zadań otwartych